Στη μείωση του κόστους της λιγνιτικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε με σχετική ανακοίνωση της η ΔΕΗ ΑΕ, δίνοντας μάλιστα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η επιχείρηση οι λειτουργικές δαπάνες των Ορυχείων έχουν μειωθεί την περίοδο 2009-2015 κατά 23,2%. Ειδικά οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Ορυχείων για την αντίστοιχη χρονική περίοδο έχουν μειωθεί κατά 43%, λόγω αποχωρήσεων, μείωσης υπερωριακής απασχόλησης και των μνημονιακών μέτρων μείωσης των μισθών.

Τη ίδια στιγμή, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2009-2015 μειώθηκε κατά 18,5%

Ωστόσο, το μοναδιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας €/MWh των Ορυχείων αυξήθηκε για την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατά 13,5%. Η παραπάνω αύξηση προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 266/2014, βάσει του πραγματικού κόστους αγοράς Η/Ε στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά λιγνιτωρυχείο. Η σύγκριση της χρέωσης των Ορυχείων με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή και εμπορική πολιτική της Επιχείρησης για τους πελάτες Υ.Τ., δεν είναι δόκιμη.

Επιπροσθέτως, σε έρευνα που διενήργησε η Booz & Co, με στοιχεία του 2012, για λογαριασμό της ΔΕΗ σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία προκύπτει ότι η παραγωγικότητα της ΔΕΗ στη δραστηριότητα των Ορυχείων είναι πολύ υψηλή και το κόστος εξόρυξης λιγνίτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page