Ο πολεμιστής του 40′,  Λάζαρος Κυρατσούς, τον Οκτώβριο του 2014 περιέγραψε τις αναμνήσεις του από τον πόλεμο.