Στα πλαίσια της προγραμματισμένης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος άσκησης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2016», που θα διεξαχθεί πανελλαδικά την Πέμπτη 15-05-2016 στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Δυτ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, θα πραγματοποιήσει άσκηση με πραγματικά μέσα, στην οποία και θα αναπτύξει πλήρως τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, σε δασική περιοχή στη θέση «Εξωκλήσι Αγ. Κων/νου και Ελένης στην Τ.Κ. Σπηλιάς του Δήμου Εορδαίας».

Ώρα έναρξης: 9.00 π.μ.

Ο Διοικητής

Αριστείδης Γ. Μαυρόπουλος

Αρχιπύραρχος

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page