Κατά €545 εκατ. περίπου αυξήθηκαν οι ενεργοί διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ρεύματος, όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε ενημέρωσή της σχετικά με το νέο πρόγραμμα διακανονισμών σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή, που τέθηκε σε ισχύ από 01.04.2016.

Ειδικότερα, από τα €300 εκατ. στις 31.03.2016 ανήλθαν σε €845 εκατ. περίπου σήμερα ενώ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς διακανονισμοί ύψους €31 εκατ. Οι μέχρι σήμερα εισπράξεις που αντιστοιχούν στο νέο πρόγραμμα διακανονισμών είναι της τάξης των €35 εκατ. Μάλιστα, η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της ευχαρίστησε θερμά τους 290.000 πελάτες της που έσπευσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από τις αρχές Απριλίου.

Τέλος, η ΔΕΗ υπενθυμίζει ότι μετά την μεγάλη ανταπόκριση από πελάτες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες  και νοικοκυριά, για ένταξη στο ευνοϊκό αυτό πρόγραμμα ρύθμισης, έχει παραταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page