Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου  2016 ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  15.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μόνον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Σχέδιο δράσης και φιλοξενίας για τη ενδεχόμενη προσέλευση προσφύγων στον Δήμο Βοΐου

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page