Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 24η του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοϊου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για την υλοποίηση  του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοϊου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για την υλοποίηση  της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
3 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
4 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
   

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Χρήστος Λυσσαρίδης

  • Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.
Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page