Στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. στην Κοζάνη.

Συζητήθηκαν θέματα προστασίας του καταναλωτή από παράνομες και αθέμιτες πρακτικές των επιχειρήσεων (κυρίως τραπεζών και παρόχων σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και internet), η ορθή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις καταστρατήγησής του, η ενδυνάμωση της προστασίας της κύριας κατοικίας στα πλαίσια του Ν. 3869/2010, η παράταση της προστασίας της κύριας κατοικίας και μετά το τέλος του έτους 2018, η νομοθετική ρύθμιση υπέρ των εμπόρων με χαμηλά έσοδα που δεν χαρακτηρίζονται μικρέμποροι έτσι ώστε να είναι δυνατή η ένταξή τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010, καθώς και θεσμικά αιτήματα των ενώσεων καταναλωτών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με εποικοδομητικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας, και συμφωνήθηκαν οι πρακτικές στενότερης και αποτελεσμα-τικότερης συνεργασίας προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page