Ο  Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις  και το  ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ διοργανώνουν   το Περιφερειακό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κοζάνη στις 12 Ιουνίου 2016, στη Στέγη Ποντιακού Ελληνισμού, οδός Φιλίππου Β’ 30.

Το Περιφερειακό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κοζάνη είναι η τρίτη περιφερειακή συνάντηση του Φόρουμ, μετά από αντίστοιχες στην Καρδίτσα και στην Θεσσαλονίκη, που διοργανώνονται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας και αυτο-οργάνωσης των ίδιων των επιχειρήσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των φορέων που εργάζονται για την υποστήριξή τους.

Σο Περιφερειακό Φόρουμ στην Κοζάνη θα συζητηθούν θέματα όπως η διαμόρφωσης ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος από τα «κάτω», ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση, δικτύωση, έλεγχο της αξιοπιστίας καθώς και κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις που έχει ως στόχο να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, αξιών και κοινών θέσεων που θα βοηθήσουν στην υγιή ανάπτυξη του χώρου. Ο Κώδικας έχει δημοσιευτεί στην σελίδα του φόρουμ και όσες κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικοί φορείς το επιθυμούν μπορούν να τον υπογράψουν στην συνάντηση.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν τρία παράλληλα εργαστήρια με θέμα τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που υπάρχουν για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της ενέργειας και των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με την συμμετοχή τοπικών φορέων προσφέροντας ευκαριίες δικτύωσης και προβολής τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00 – 9.30 Προσέλευση
9.30 – 10.00 Χαιρετισμοί
10.00 – 10.15 Κοινωνική οικονομία – Κοινωνική δύναμη ανάπτυξης

Λευτέρης Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης

10.15 – 10.30 Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή

Αλέξης Χαρίτσης, Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ

10.30 – 11.45 Ο ρόλος και η σημασία της δημιουργίας υποστηρικτικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
  Η εκπαίδευση των μελών των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Πολυτέλεια ή ανάγκη;

Νικολαίδου – Πάλμου Ελένη, Πρόεδρος Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την ίδρυση της Ένωσης Αγροτουρισμού Θεσσαλίας.

  Συμβουλευτική Υποστήριξη και φιλοξενία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια.

Μπέλλης Βασίλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε. – ΑΝΚΑ

  Περιφερειακά οικοσυστήματα υποστήριξης πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Διευθυντής Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

  Χρηματοπιστωτικά εργαλεία: Πρόγραμμα εγγυήσεων και μικροπιστώσεων, παροχής δανείων για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας μέσω της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Παναγιώτης Τουρναβίτης, Γενικός Διευθυντής Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

  Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Εκπρόσωπος του REVES – Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων και περιφερειών για την κοινωνική οικονομία

Η δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων, η εμπειρία του Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ Κεν. Μακεδονίας

Εκπρόσωπος ΔΙΚΚΕΜ

 
11.45-12.00 Διάλειμμα
12.00 – 13.00 Συνεργασία και ανάπτυξη στη βάση αξιών, αρχών και κανόνων – Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Θανάσης Μπελίδης, Δίκτυο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας

Πόπη Σουρμαΐδου, Κέντρο Εργάνη

Νίκος Χρυσόγελος, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης»

13.00-14.00 Ελαφρύ γεύμα
14.00 – 16.00 Παράλληλα Εργαστήρια
 

Εργαστήριο 1

 

 

Εργαστήριο 2

 

 

Εργαστήριο 3

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και στα δίκτυα μεταποίησης και διακίνησης προϊόντων

Γιάννης Αποστολίδης,

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της ενέργειας (παραγωγή ΑΠΕ, εξοικονόμησης, αποδοτικότητα)

Μπέλλης Βασίλης, Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. – ΑΝΚΑ,

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στους κοινωνικούς τομείς (υγεία, φροντίδα, εκπαίδευση κα)

Κούτσιανος Βασίλης,

Νίκος Χρυσόγελος, ΚοινΣΕπ Άνεμος Ανανεώσης

16.00 – 17.00 Αποτελέσματα εργαστηρίων – Συμπεράσματα (ολομέλεια) 

 

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο https://kozaniseforum.wordpress.com/

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page