Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης

Αστυνομικών υπαλλήλων Κοζάνης, καθώς και των αντιπροσώπων για την Πανελλήνια

Ομοσπονδία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Οι αρχαιρεσίες γίνονται σε μια δύσκολη στιγμή για τον κλάδο και το νέο διοικητικό

συμβούλιο έχει δύσκολο δρόμο μπροστά του. Γι’ αυτό ας εκλεγούν οι ικανότεροι και οι

καλύτεροι” τόνισε το μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στέργιος

Μπαντόλας, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης

Παναγιώτης Βαζούρας τόνισε ότι μόνος αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page