7000ευρώ σε είδη πρώτης ανάγκης, περίθαλψης και διατροφής των προσφύγων καθώς και 2000 λίτρα  για  πετρέλαιο θέρμανσης του χώρου προσωρινής στέγασής τους

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page