Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2016-17, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από 08 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://examssevereillness.it.minedu.gov.gr/

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page