Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού μας εγγράφου και μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας κ. Κίρκο, τουλάχιστον για σήμερα ορίστηκε Γενικός Ιατρός  για να καλύψει εφημεριακά το ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας.

Κατόπιν τούτου σήμερα 1η Μαρτίου 2016 τα ΤΕΠ θα λειτουργήσουν κανονικά

3186-2016 δελτίο τυπου  Σχετικά με τη λειτουργία των ΤΕΠ_signed

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page