ΑΠΟΚΡΙΑ 2016

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ 29.800

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 5.700

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 11.297,47

 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 17.014,87

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ 2.130

 

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ

ΚΙΧΙΑ 1.798,73
ΚΡΑΣΙ 9.436,17
ΣΥΝΟΛΟ 11.234,9

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 470
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣΚΑΣ 1.000
ΠΑΡΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 861
ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 184,5
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 400
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 380
       ΣΥΝΟΛΟ 3.295,5

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ 30.712,27

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  111.185,01

 

 

 

     ΑΠΟΚΡΙΑ 2015

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 27.300

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 6.873.5

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 11.472,4

 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 22.582,96

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ 3.300

 

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ

ΚΙΧΙΑ 6.354,36
ΚΡΑΣΙ 8.156,52
ΣΥΝΟΛΟ 14.510,88

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 150
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.963,35
ΠΑΡΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 744,15
ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 170
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 681,60
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 230
       ΣΥΝΟΛΟ 3.939,1

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ 60.068,96

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  150.047,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page