Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00, στο Κτήριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδριάσεων (3ος όροφος), στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Αναπληρωτών Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page