Την Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, στο όρος Μπούρινος, μετά απ’ το Χρώμιο, θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος Εορτασμός του Μακεδονικού Αγώνα (συνδιοργανωτές: η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο Δήμος Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης).

Στον εορτασμό συμμετέχουν πολλά Χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής μας, που δίνουν ιδιαίτερο και πανηγυρικό χρώμα στην εκδήλωση. Για τον ανωτέρω λόγο και με σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό όλων των
Χορευτικών τμημάτων, τ ο Δ . Σ . τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ π ρ ο σ κ α λ ε ί τ α Χ ο ρ ε υ τ ι κ ά σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α π ο υ ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α λ ά β ο υ ν μ έ ρ ο ς σ τ ο ν ε φ ε τ ι ν ό ε ο ρ τ α σ μ ό , να επικοινωνήσουν, σε σύντομο χρονικό
διάστημα, με τους υπεύθυνους των Χορευτικών Τμημάτων του Συνδέσμου: Χρυσάκη Κώστα () 6973790540) και Πατσάκα Ματίνα () 6973887214)

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page