Προσωρινά Τηλέφωνα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών/Περιβάλλοντος και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο.

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                  ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                  2461025424

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                  2461032995

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                  2461039751

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                  2461036694

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ                  2461039820

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – Η/Φ                  2461029873

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ -ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ                  2461024064

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                  2461036509

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page