Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης εκδίδει από το 1990 τα «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», στα οποία συμπεριλαμβάνονται εργασίες, μελέτες, πονήματα, κ.ά. Ιστορικού, Λαογραφικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου προκειμένου να εκδώσει δύο τόμους των «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παραδώσει/αποστείλει, σε ηλεκτρονική (αρχείο PDF) –προαιρετικά και σε έντυπη- μορφή, την εργασία/ σύγγραμμά/ πόνημά του στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης για την Επιτροπή Αξιολόγησης Κειμένων -στα γραφεία του Συνδέσμου- μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page