Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ έθεσε σε διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
Το Τ.Σ.Δ.Α εκπονείται σύμφωνα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Διαχείριση  Αποβλήτων, αποτελεί μείζον θέμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και της ορθολογικής διαχείρισης πόρων και αφορά όλους τους δημότες.
Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page