Την Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016.

 

 1. 14η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 245.860,05 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

 1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 23811/09.06.2016 ένστασης της εταιρίας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ» κατά του από 07.06.2016 Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την «Προμήθεια λαμπτήρων – φωτιστικών», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 17/2016

 

 1. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών» προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 24/2016

 

 1. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την «Συντήρηση Κοιμητηρίων» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 33/2016

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων», προϋπολογισμού 49.992,79 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 10/2016- Λήψη απόφασης

 

 1. 4η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 5.770,27 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2016, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υδραύλακα Τ.Κ. Λευκόβρυσης» προϋπολογισμού 11.982,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 41/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. 3η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 70/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2016.

 

 1. 4η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2016 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2016.

 

 1. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμ. 862/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης της εταιρίας «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση στους Λιάνα Άννα & Παλαιοχωρινό Παναγιώτη της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 11ου & 14ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης» ποσού 9.581,70 ευρώ.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση στους Καράμπελα Χαράλαμπο & Καραμούζα Αλεξάνδρα της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αιανής» ποσού 8.653,05 ευρώ.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση στους Μεταξά Χρίστο & Βασιλειάδη Αριστοτέλη της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου στο Μαυροδένδρι Κοζάνης» ποσού 6.592,80 ευρώ.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page