Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

06-04-2016

   
  ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ    
  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 18:45    
  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 19:00    
  ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ    
Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:    
1.    Έγκριση της αριθμ. 8/2016 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία  «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Απολογισμού έτους 2015»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ.

2.    Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δήμου Κοζάνης  για την αναθεώρηση του Β1’ Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης»  προϋπολογισμού  77.534,28 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3.    Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο:

«Δημιουργία νέων κοιμητηριακών υποδομών  στο Δήμο Κοζάνης»  προϋπολογισμού  360.000,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4.    Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αντικείμενο:

«Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων» προϋπολογισμού  104.550,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.    Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.    Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

8.    Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών – Υποστήριξης – Οργάνωσης – Λειτουργίας προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.    Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών στείρωσης – ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επίβλεψης λειτουργίας ενδιαιτήματος Δήμου Κοζάνης».

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Ολοκλήρωση προγράμματος ενημέρωσης πόρτα – πόρτα στο Δήμο Κοζάνης».

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου».

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη».

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής».

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας».

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

15. Μη παράταση άδειας εκμετάλλευσης Δημοτικού Λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Τρίτη Λάκκα¨ Τ.Κ. Πολυμύλου ΔΕ Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης εμβαδού 28.097 τ.μ. που εκμεταλλεύεται η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΙΔΗ ΟΕ .

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

16. Έγκριση της αριθμ. 68/2016 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έτους 2016 (Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

17. Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στην Πάντζιου Αικατερίνη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Μπιμπίρη Αθανάσιο.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «Μαυρίδης Γρηγόριος & Σια Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 16 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» για μετάθεση χρονοδιαγράμματος του έργου έως τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21.  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ    
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

   

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page