Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 217 του Ν 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008, σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα στην αίθουσα συνεδριάσεων την 2η του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-09-2014 ΕΩΣ 31-12-2015».

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Λυσσαρίδης

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page