Την προκήρυξη της θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή αποφάσισε στην πρώτη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του Δη.Πε. Θεάτρου Κοζάνης.
Να σημειωθεί ότι η κατά κοινή ομολογία ιδιαίτερα πετυχημένη θητεία του νυν καλλιτεχνικού διευθυντή Λευτέρη Γιοβανίδη λήγει τον ερχόμενο Δεκέμβριο και δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα αν θα ανανεωθεί.
Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η απόφαση του νέου συμβουλίου του θεάτρου να προχωρήσει στην πρόσληψη του παλιού γνώριμου του Δη.Πε. Θεάτρου, αφού διετέλεσε επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής του, Γιάννη Καραχισαρίδη, προκειμένου να ελέγξει την παράδοση του οικονομικού απολογισμού της παρελθούσας διοίκησης.
Όπως, αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα που αναρτήθηκε στη Διαύγεια: «ο πρόεδρος κ. Κέφαλος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, την ανάθεση έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών στον οικονομολόγο – σκηνοθέτη κ. Γιάννη Καραχισαρίδη, προκειμένου να ελέγξει την παράδοση του οικονομικού απολογισμού, από το προηγούμενο, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο κ. Καραχισαρίδης θα είναι και ο καταρτισμός αναλυτικού cash flow για το τρίμηνο μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους και η προετοιμασία του προϋπολογισμού για το έτος 2020. Η διάρκεια του έργου, προτείνεται να είναι ένας (1) μήνας, από 3/10/2019 έως 2/11/2019, με αμοιβή το ποσό των €2.500 (δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ».