Οριστική λύση στο πρόβλημα του Συνεταιρισμού των ακτημόνων κτηνοτρόφων Αιανής με τη δυνατότητα απόκτησης τίτλων κυριότητας των εκτάσεων που καλλιεργούν τα τελευταία εξήντα χρόνια… έδωσε με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης. Πρόκειται για 1.170 στρέμματα γης που το υπουργείο Γεωργίας το 1969 επέτρεψε σε 117 κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν μετά την απώλεια αγροτικής γης από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου. Έκτοτε οι αγρότες και κτηνοτρόφοι καλλιεργούσαν τις εκτάσεις, οι οποίες εντάχθηκαν σε προγράμματα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Το 2012, όταν ψηφίστηκε ο νόμος 4061 που διευθετούσε τέτοιες εκκρεμότητες, οι 117 ακτήμονες δεν κατάφεραν εξαιτίας ασφυκτικών χρονικών περιορισμών να τις ρυθμίσουν. Μετά την τροποποίηση του νόμου οι ακτήμονες του συνεταιρισμού Αιανής έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην διαδικασία απόκτησης τίτλων κυριότητας. Έτσι, σε κάθε περιφέρεια δημιουργείται Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

Οι κτηνοτρόφοι, ή οι νόμιμοι διάδοχοί τους που άλλαξαν χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική, πριν τις 05/06/1993, υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς του τμήματος αυτού στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών. Το τίμημα εξαγοράς για νόμιμη αλλαγή χρήσης ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, ή της αγοραίας αξίας, κατατίθεται στη ΔΟΥ και καταβάλλεται σε 4 εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις, ενώ μπορεί να εξοφληθεί και εφάπαξ με έκπτωση 10%.

Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την εξόφληση, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το σχετικό παράβολο στην περιφέρεια και εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4061/2012.

Σε περίπτωση διαφωνίας με την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφυγή, εντός 30 ημερών, στην Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης και εάν δεν δικαιωθεί, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page