Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο τις Εργαστηριακές Αναλύσεις και Αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στους Χώρους Διαχείρισης Αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος κ. Μαρία Καρυπίδου οι μετρήσεις θα συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα του αέρα, του εδάφος και τα νερά.
Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 42.000 ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page