Υπογράφηκε  από το Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη η σύμβαση για τη μελέτη για τη μελέτη κατασκευής του τεχνικού έργου Cut & Cover (tunnel) σε μήκος περίπου 270 μέτρων, που χωροθετείται ανατολικά της οδού Ιωνίας στη γέφυρα προς Κρόκο.
Το έργο, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και θα ενοποιήσει δύο μεγάλα τμήματα της πόλης.
Το έργο, που θα καλύψει το υφιστάμενο όρυγμα, αφενός θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρόμου και αφετέρου με τη νέα επιφάνεια που δημιουργείται, σε δεύτερο επίπεδο, ενοποιείται η πόλη επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη πρασίνου, χώρων άθλησης και κοινοχρήστων χώρων.

Με το έργο αυτό θα εξυπηρετείται η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή, η πρόσβαση στον επιβατικό σταθμό και παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της με χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων από τον Δήμο Κοζάνης. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η κατασκευή τεχνικού έργου υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής σε προεκτιμώμενο μήκος περίπου 270 μέτρων και σε έκταση συνολικής επιφάνειας 14.287 τ.μ..
Η τελική έγκριση των μελετών από την Υπηρεσία, θα γίνει μετά τη σύμφωνη γνώμη από σιδηροδρομική άποψη, του ΟΣΕ.