1.028.000 ευρώ για 4 αναδασμούς σε Σπάρτο, Καισαρειά, Σισάνι και Λουκόμι της Π.Ε. Κοζάνης

3 Min Read

Με βασικό στόχο την δημιουργία ιδιοκτησιών γης που θα αποτελέσουν βιώσιμες γεωργικές επιχειρήσεις η Π.Ε. Κοζάνης προχωράει σε 4 μεγάλους αναδασμούς βάσει των οποίων αναμένεται να προκύψουν:

  1. Η απόδοση στους αντίστοιχους φορείς όλων των αυθαίρετα καλλιεργούμενων εκτάσεων
  2. Η επίλυση κτηματολογικών διαφορών
  3. Η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής
  4. Η συμβολή στις διαρθρωτικές αλλαγές των καλλιεργειών σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα νέα τεχνικά έργα

Έτσι, λοιπόν, η πρώτη περιοχή που επιλέχτηκε έχει άμεση σχέση με την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών που πρόκειται να ευεργετηθούν άμεσα με το κορυφαίο έργο που δρομολόγησε η νέα Περιφερειακή αρχή για το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου και αφορά

- Advertisement -
  • την κτηματική περιοχή του Σπάρτου με προϋπολογισμό μελέτης 390.215,04 ευρώ και αφορά 8680 στρέμματα των 1234 αγροτεμαχίων μέσης ιδιοκτησίας 17,75 στρέμματα με 7% ιδιόκτητων και 93% κλήρων
  • την κτηματική περιοχή Καισαρειάς με προϋπολογισμό μελέτης 274.496,75 ευρώ και αφορά 6770 στρέμματα των 1325 αγροτεμαχίων μέσης ιδιοκτησίας 16,63 στρέμματα με 10% ιδιόκτητων και 90% κλήρων

Να επισημάνουμε τις χρήσιμες συναντήσεις που με πρωτοβουλία της Π.Ε. Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι σε διάφορα Τοπικά Διαμερίσματα όπου ο Διευθυντής Πολιτικής Γης Π.Ε. Κοζάνης Χάρης Παγκαρλιώτας  μαζί με την προϊσταμένη Σοφία Τσιολάκη ενημέρωσαν τους κατοίκους για την σημασία των αναδασμών, τη διαφορά μεταξύ εκούσιων και αναγκαστικών και στις γενικές συνελεύσεις των καλλιεργητών πάρθηκαν χρήσιμες αποφάσεις.

Αντίθετα με την προετοιμασία των ανωτέρω περιοχών στο Σισάνι Βοΐου που έχει ήδη κατασκευαστεί το ενεργητικό φράγμα για τους καλλιεργητές δεν προβλέφθηκε ανάλογος αναδασμός με αποτέλεσμα η άναρχη υφιστάμενη κατάσταση (με κλειστούς δρόμους ενίοτε) δεν συμβαδίζει με τις αναπτυξιακές προοπτικές των καλλιεργητών. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η μελέτη αναδασμού στην κτηματική περιοχή Σισανίου προϋπολογισμού 94.721,87 ευρώ και αφορά 2000 στρέμματα των 225 αγροτεμαχίων μέσης ιδιοκτησίας 7,84 στρέμματα με 100% ιδιόκτητων.

Επίσης ένα μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής Λουκομίου-Δ. Βοΐου βαίνει προς υλοποίηση με προϋπολογισμό μελέτης 268.290,56 ευρώ και αφορά 8110 στρέμματα των 1134 αγροτεμαχίων μέσης ιδιοκτησίας 20,96 στρέμματα με 40% ιδιόκτητων και 60% κλήρου.

Με το παρόν έργο των 4 μελετών αναδασμού προβλέπεται η ολοκλήρωση σειράς μελετών και ενεργειών όπως:

  1. Συγκροτήσεις επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων
  2. Εγκατάσταση Τοπογραφικού Συνεργείου
  3. Τριγωνισμό – αποτύπωση σημείων λεπτομέρειας κτήματος (εργασία πεδίου)
  4. Εξαγωγή στοιχείων – σχεδίαση υφιστάμενης κατάστασης

Τέλος, να επισημάνουμε ότι οι αναδασμοί  είναι εκούσιοι κάτι που υπερβαίνει τις όποιες ακόμη μέχρι σήμερα επιφυλάξεις των καλλιεργητών για την χρησιμότητα του αναπτυξιακού αυτού τρόπου βελτίωσης της γεωργικής καλλιέργειας.

Μοιραστείτε την είδηση