1,6 δις το τομεακό πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»- 373εκ. ευρώ το ΠΕΠ για τη Δυτική Μακεδονία

4 Min Read

Στο σχεδιασμό του Νέου ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του αναφέρθηκε εκτενώς ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος σε συνέντευξη του σε διαδικτυακά μεσα ενημέρωσης.

Εκεί ανάφερε πως η συνολική δημόσια δαπάνη των νέων Προγραμμάτων ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ. Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%.

- Advertisement -

Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός θα είναι μεταξύ των κλάδων που θα ενταχθούν, όμως και άλλοι τομείς θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης,  όπως π.χ. τα logistics, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στα γνωστά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου προστίθενται νέα Προγράμματα για την Πολιτική Προστασία, τη Δίκαιη Μετάβαση, ένα αυτόνομο και οριζόντιο Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ διαχωρίζονται τα Προγράμματα των Υποδομών Μεταφορών και του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Τομεακά Προγράμματα

 • Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» Δημόσια Δαπάνη 4.117.370.989 € Προτεραιότητα ο Καινοτόμος και Έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση), η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.
 • Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» Δημόσια Δαπάνη  637.898.862 €
  Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας.
 • Πρόγραμμα «Περιβάλλον –Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή»  Δημόσια Δαπάνη  3.769.210.516 €
 • Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών» Δημόσια Δαπάνη  2.313.798.223 €
  Προτεραιότητα οι επενδύσεις στις βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) καθώς και η ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς.
 • Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»      Δημόσια Δαπάνη  4.410.656.859 €
  Προτεραιότητα η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (όπου η Ελλάδα είναι ουραγός), οι δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, δράσεις για την δημόσια υγεία, τη ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη.
 • Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» Δημόσια Δαπάνη 756.956.959 €
 • Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» Δημόσια Δαπάνη 1.617.716.955 € Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το λιγνίτη (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών.
 • Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (τα σημερινά προγράμματα INTERREG)
 • Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» Δημόσια Δαπάνη 468.744.879 €
 • Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» Δημόσια Δαπάνη 433.944.275 €
 • Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
  Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουμε το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης, την ένταση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και να εκμεταλλευτούμε το αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό των περιφερειών μας.

Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής:
«Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 604.933.191 €
«Κεντρική Μακεδονία»: 1.363.116.124 €
«Δυτική Μακεδονία»: 373.042.135 €
«Θεσσαλία»: 524.275.431 €
«Ήπειρος»: 403.288.795 €
«Βόρειο Αιγαίο»: 373.042.135 €
«Νότιο Αιγαίο»: 357.360.855 €
«Κρήτη»: 534.357.651 €
«Ιόνια Νησιά»: 272.219.935 €
«Στερεά Ελλάδα»: 403.288.795 €
«Δυτική Ελλάδα»: 594.850.970 €
«Αττική»: 2.025.044.839 €
«Πελοπόννησος»: 388.165.465 €

 

Μοιραστείτε την είδηση