10% έκπτωση συνεπούς καταναλωτή στα τιμολόγια Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το 2019- Περαιτέρω επέκταση του Κοινωνικού Τιμολογίου

8 Min Read

Στην παροχή κινήτρου για την εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την ελάφρυνση των δημοτών προχωρά η ΔΕΥΑ Κοζάνης με την εφαρμογή από 1/1/2019 της έκπτωσης συνεπούς καταναλωτή σε ποσοστό 10%. Παράλληλα, μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κοινωνικού Τιμολογίου για το 2018,   αποφασίστηκε η περαιτέρω επέκταση του ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης σε μεγαλύτερο αριθμό ευπαθών καταναλωτών . Σταθερό για μια ακόμη χρονιά θα παραμείνει το τιμολόγιο της Τηλεθέρμανσης.

To θέμα συζητήθηκε στο χθεσινοβραδυνό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου για μια ακόμη φορά έγινε πολύ κουβέντα για το περίφημο 80% στο τιμολόγιο της ύδρευσης, το οποίο προορίζεται για έργα

 

«Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και με γνώμονα την ελάφρυνση των νοικοκυρίων με παράλληλη διατήρηση του επίπεδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, προχωράμε στην παροχή κινήτρου της έκπτωσης συνεπούς καταναλωτή.

 

 Το 2018 καταφέραμε να μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρυθμό δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και θεωρούμε πως με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιβραβεύουμε τους συνεπείς καταναλωτές. Καθώς όμως η οικονομική κρίση έχει πλήξει σφοδρά πολλούς συμπολίτες μας προχωράμε και  σε περαιτέρω επέκταση του Κοινωνικού Τιμολογίου με σημαντική μείωση στην αξία της κατανάλωσης αλλά και στο πάγιο.

Η ΔΕΥΑΚ παράλληλα καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια να  βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να μειώσει το κόστος ύδρευσης με στοχευμένες κινήσεις όπως:

–     Η αντικατάσταση των παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης με νέα σύγχρονα πλήρως αυτοματοποιημένα και ελεγχόμενα δίκτυα.

–     Η κατασκευή του νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών του Ελλησπόντου από τα νερά της Ζωοδόχου Πηγής

–     Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου δικτύων και διαχείρισης διαρροών.

–     Η ζωνοποίηση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κοζάνης και η τοποθέτηση βαλβίδων διαχείρισης πίεσης για την πτώση των πιέσεων λειτουργίας και τον περιορισμό των διαρροών.

–     Η πιλοτική τοποθέτηση 700 νέων ηλεκτρονικών υδρομέτρων απομακρυσμένης ανάγνωσης για την αποφυγή μετρητικών σφαλμάτων.

 

Επενδύσεις που σε βάθος χρόνου θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην μείωση του κόστους υδροδότησης με θετική επίδραση στα οικονομικά της επιχείρησης»  ανέφερε σε δήλωση του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχιλλέας Δημητριάδης.

 

Έκπτωση συνέπειας πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης

 

Η  Έκπτωση συνέπειας πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανέρχεται  σε ποσοστό 10% στο σύνολο του λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης ως εξής:

 1. Η έκπτωση 10% αφορά μόνο λογαριασμούς ύδρευσης και υπολογίζεται στο σύνολο του λογαριασμού.
 2. Η έκπτωση συνέπειας αφορά λογαριασμούς που η κατανάλωση ύδρευσης έγινε το 2019 άρα θα εφαρμοστεί:
  • Για την Κοζάνη από την 2019/1 περίοδο.
  • Για τα Τοπικά Διαμερίσματα από τον έναντι πρώτου εξαμήνου του 2019.
 3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις:
  • Η εξόφληση κάθε λογαριασμού Ύδρευσης Έναντι – Εκκαθαριστικού – Περιοδικού έως και την ημερομηνία λήξης των.
  • Η εξόφληση κάθε λογαριασμού Τηλεθέρμανσης Έναντι – Ενδιάμεσου – Εκκαθαριστικού έως και την ημερομηνία λήξης των.
  • Εφόσον υπάρχει ρύθμιση (διακανονισμός) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα όλες οι τρέχουσες δόσεις.
 4. Σε ποια τιμολόγια εφαρμόζεται:
  • Τιμολόγιο οικιακής Χρήσης.
  • Τιμολόγιο πολυτέκνων & νεφροπαθών.
  • Επαγγελματικού τιμολογίου.
  • Τιμολόγιο Κτηνοτροφικών μονάδων.

 

Στόχοι της πρότασης αυτής είναι :

α) Η οικονομική ελάφρυνση και η επιβράβευση των συνεπών καταναλωτών δίνοντας τους ένα κίνητρο να παραμείνουν συνεπείς παρά την συνέχιση της οικονομικής κρίσης,

β)Η  μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών και η αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης που είναι σημαντικός παράγοντας σωστής λειτουργίας και όχι μόνο.

Στο τέλος του έτους θα εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου και θα επαναπροσδιορισθεί.

 

Επέκταση Κοινωνικού Τιμολογίου

Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης   μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας τους δικαιούνται να ενταχθούν οι παρακάτω καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν οφειλές ή τις έχουν σε ενεργή ρύθμιση:

 

 1. Άνεργοι άνω των τριών (3) μηνών, ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχοι, με ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 6.000,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο τέκνο. Για τους έχοντες αναπηρία οι ίδιοι ή ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα τους, το  εισοδηματικά όρια αυξάνονται περαιτέρω κατά 2.000,00€ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογενείας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%, κατά 3.000,00€ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογενείας με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως 99% και κατά 4.000,00€ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογενείας με ποσοστό αναπηρίας 100%. Το επίδομα τετραπληγίας των αναπήρων δεν προσμετράτε στον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος.

 

 1. Οι δικαιούχοι της κάρτας αλληλεγγύης του τμήματος Προνοίας του Δήμου Κοζάνης, χωρίς κανένα εισοδηματικό ή άλλο κριτήριο.

 

Όφελος ενταγμένων καταναλωτών – κόστος

Στις παραπάνω κατηγορίες για την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου ισχύουν τα εξής:

 

 • Για τα πρώτα 40 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 60 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 180 Μ3 ανά έτος για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για τα πρώτα 240 Μ3 ανά έτος, πολύτεκνων, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.
 • Για την άνω των 40 Μ3 κατανάλωση ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα άνω 60 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για άνω των 240 Μ3 ανά έτος, πολυτέκνων, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για άνω των 180 Μ3 ανά έτος θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών.
 • Μείωση κατά 30% του παγίου σε κάθε λογαριασμό νερού, τόσο για τους ενταγμένους καταναλωτές της πόλης της Κοζάνης, όσο και τους ενταγμένους καταναλωτές των λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων.

 

 

Ειδικό τέλος 80%

Στοιχεία για τη χρήση του Ειδικού τέλους του 80% έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΥΑΚ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, από την έναρξη λειτουργίας της από το 1988 η επιχείρηση έχει έσοδα περίπου 22,5εκ. ευρώ και έχει χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους μελέτες και έργα 23εκ. ευρώ ενώ έχει και 5,4εκ. ευρώ δάνεια. Έτσι σύμφωνα με την επιχείρηση  η ύπαρξη του 80% στο τιμολόγιο ύδρευσης είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, με βάση και το μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα που υπάρχει για αν εκτελεστεί.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

 

 

1. Έσοδα από ειδικό τέλος 80% (τιμολογηθέντα) 24.547.786€
2. Έσοδα από ειδικό τέλος 80% (ανείσπραχτα 31/12/2017) 1.728.129€
3. Δαπάνες για μελέτες & έργα Υ-Α 79.984.203€
4. Επιχορηγήσεις για μελέτες & έργα Υ-Α 56.947.971€
5. Ίδιοι πόροι για μελέτες & έργα Υ-Α (3-4) 23.036.232€
6. Τόκοι δανείων για χρηματοδότηση έργων Υ-Α 5.480.825€
7. Σύνολο δαπανών για μελέτες εκτέλεση έργων Υ-Α και τόκους εσωτερικών δανείων (5+6) 28.517.057€
8. Διαφορά εσόδων 80% – δαπανών (1-2-7) -5.697.400€

 

Μοιραστείτε την είδηση