Μεγαλύτερη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ενημέρωση και εντοπιότητα στα μεγάλα project ζητούν οι πολίτες στη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης

3 Min Read

Τα αποτελέσματα του  δευτέρου κύκλου  του Βαρομέτρου Γνώμης για την απολιγνιτοποίηση, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Να Ζεις. Τα βασικά συμπεράσματα παρουσίασαν τα μέλη της Κίνησης Ελένη Τασοπούλου, Παναγιώτης Δημόπουλος, Έυα Αραμπατζή και Χαρούλα Ζτούπα.

Στο δεύτερο Βαρόμετρο απάντησαν 1.107 συμπολίτες μας με τα ερωτήματα να αφορούν κυρίως το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης και Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ενημέρωση των πολιτών, τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης στο Σύστημα Διακυβέρνησης, την εργασία σε αποκαταστάσεις και επενδύσεις και το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης.

Τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου

H αποκατάσταση των εδαφών και η επαναπόδοσή τους στην τοπική κοινωνία  αποτελούν μαζί με την αντιμετώπιση της ανεργίας τα βασικά ζητήματα που πρέπει να προταχθούν και να προτεραιοποιηθούν για τη Δίκαιη Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, παράλληλα με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης στον Μηχανισμό και στο Σύστημα Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα ανά θεματικό πεδίο

Ενημέρωση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της Δίκαιης και Αναπτυξιακής Μετάβασης

Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης στο Σύστημα Διακυβέρνησης

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια, Δήμοι) πρέπει να συμμετέχει ενεργά και με ρόλο στη νεοσύστατη εταιρεία Μετάβαση Α.Ε. και κατά συνέπεια στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και κατά συνέπεια και του Εδαφικού Σχεδίου.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει την πλειοψηφία στη μετοχική σύνθεση του Οχήματος Ειδικού Σκοπού (SPV Γαιών) που θα συσταθεί για την αξιοποίηση των εδαφών.

Η εταιρεία -Όχημα Ειδικού Σκοπού (SPV Γαιών) που θα συσταθεί θα πρέπει να αποδίδει στην τοπική κοινωνία οικονομικούς πόρους αντίστοιχους με τον κύκλο εργασιών της μέσω Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, όπως συνέβαινε με τη Δ.Ε.Η. και τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.

Το Παρατηρητήριο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση θα πρέπει να ενσωματώσει στη λειτουργία του παρόν Βαρόμετρο Γνώμης.

Εργασία σε αποκαταστάσεις και επενδύσεις

Στις αποκαταστάσεις των εδαφών και σε άλλες και ακόλουθες σχετιζόμενες εργασίες πρέπει να διασφαλιστεί η εργασία προσωπικού που διαμένει στην Δυτική Μακεδονία.

Στα κίνητρα εγχώριων επενδύσεων που θα ανακοινωθούν για τη Δίκαιη και Αναπτυξιακή Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη πριμοδότηση κάλυψης θέσεων εργασίας από προσωπικό της περιοχής.

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει υποχρεωτική, θεσμοθετημένη ποσόστωση κάλυψης θέσεων εργασίας λόγω εντοπιότητας ανά επένδυση

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Οι περισσότεροι πολίτες δεν γνωρίζουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης και Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ όσοι το γνωρίζουν το θεωρούν μη εφικτό.

Επόμενες κινήσεις – Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος

Σύμφωνα με τα μέλη της Κίνησης «οι επόμενες ενέργειες πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα με τη διενέργεια του τρίτου κύκλου ερωτημάτων, εντός το επόμενου διμήνου και με διεξαγωγή ψηφίσματος πολιτών μέχρι τον Μάιο του 2021».

Γιάννης Κωσταρέλλας

Μοιραστείτε την είδηση