140 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για το 2020 – Πρόγραμμα για την Απολιγνιτοποίηση

5 Min Read

Οκτώ νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκατ. ευρώ για το 2020, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.

 Στα εν λόγω προγράμματα, υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης και για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, η οποία αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ, με αποδέκτες τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, την Πτολεμαϊδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπολη.

- Advertisement -

 Ειδικότερα, τα 8 Προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:

 1) Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών – 10 εκ. €

 Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

Αντιπυρική προστασία,   διαχείριση   και   αναβάθμιση   δασών   και δασικών εκτάσεων

  -Εκπόνηση δασοπονικών   μελετών   και   σχετικά   ερευνητικά προγράμματα

  –  Αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία καμένων εκτάσεων

  –  Κατάρτιση, διόρθωση και διοικητικές διαδικασίες δασικών χαρτών

  –  Προστασία βιοτόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας, βιοτόπων, καθώς και κάλυψη λειτουργικών αναγκών και προμηθειών όλων των Δασαρχείων της χώρας.

 2) Πρόγραμμα Γαλάζιου Ταμείου για την Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη – αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης – 3 εκ €. 

Υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

3) Πρόγραμμα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» – 7, 6 εκ. € 

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι περί τους 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι το σχετικό πρόγραμμα εκδίδεται αρκετά νωρίτερα σε σχέση με πέρσι, με σκοπό – στο μέτρο του δυνατού- να περιορισθούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί την τελευταία τετραετία.

4) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2020 – πίστωση 3,5 εκ € 

Σε 10 συνολικά υποπρογράμματα LIFE που έχουν συνδικαιούχο το Πράσινο Ταμείο διατίθεται πίστωση 3,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 3 ολοκληρωμένα προγράμματα LIFE IPs, 4 NATURA για τις Προστατευόμενες Περιοχές, Adapt In GR και CEI Greece για την Κλιματική Αλλαγή και την Κυκλική Οικονομία αντίστοιχα, που αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής και εκτελούνται από την Task Force ομάδας επιστημόνων που εργάζεται στην έδρα του Πράσινου Ταμείου και δεκάδες συνεργαζόμενους φορείς από όλη την Ελλάδα.

5) Πρόγραμμα για το Φυσικό Περιβάλλον με Καινοτόμες Δράσεις, περί τα 6 εκ. €

 Σε αυτό το Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στη Διατήρηση της  Βιοποικιλότητας, όπως και σε νέες δράσεις για Έξυπνες Πόλεις.

  6)Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 28,7 εκ. € 

Πρόβλεψη εξασφάλισης χρηματοδότησης για όλες τις ενεργές, υφιστάμενες δράσεις του Πράσινου Ταμείου που έχουν ξεκινήσει από τις 2 Δεκεμβρίου –– πέραν των αστικών αναπλάσεων – με δικαιούχους τους Δήμους της χώρας.

7)Πρόγραμμα για Συνεχιζόμενα Έργα – 20,5 εκ. € 

Πρόβλεψη χρηματοδότησης για την ομαλή συνέχιση εκατοντάδων ήδη ενταγμένων έργων από ΥΠΕΝ, Δήμους, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τα έργα αυτά είτε είναι σε εξέλιξη και βαίνουν προς ολοκλήρωση, είτε ωριμάζουν και δημοπρατούνται εντός του 2020. 

8) Χρηματοδότηση έως 60 εκατ. ευρώ για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Κοζάνη – Φλώρινα – Αρκαδία 

Το Πράσινο Ταμείο μέσα στο 2020 θα εκδώσει Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με εξασφαλισμένο πόρο 31,4 εκατ. ευρώ από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό, και περί τα 28 εκατ. ευρώ ως μερίδιο του Ταμείου από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων αερίων ρύπων που θα πραγματοποιηθούν μέσα 2020. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά τους δικαιούχους στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές, δηλαδή την Πτολεμαϊδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπολη. 

Υπογραμμίζεται ότι μαζί με τα 4 προγράμματα που ανακοινώθηκαν κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 – και είναι ήδη ανοιχτά για υποβολή προτάσεων ένταξης – με τα 8 νέα – καλύπτεται σχεδόν το 92% των διαθέσιμων πόρων του Πράσινου Ταμείου.

Μοιραστείτε την είδηση