15.000 τόνοι αστικών αποβλήτων από την Αχαΐα στην περιοχή- Η ΔΙΑΔΥΜΑ αποδέχτηκε σχετικό αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας για μεταφορά στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας

3 Min Read

Τη σύμφωνη γνώμη του έδωσε  πριν από λίγες μέρες (4 Ιουλίου) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ για  την αποδοχή  του αιτήματος του Δήμου  Αιγιαλείας Ν.Αχαΐας, ώστε μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους, να μεταφερθούν 15.000 τόνοι Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες (σχετικές αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς).

Να σημειώσουμε εδώ πως ο Δήμος Αιγιαλείας αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια  μετά την αποτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας  τοπικού εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων και το κλείσιμο του  ΧΥΤΑ Αιγείρας για τα απορρίμματα της Αιγιάλειας. Παράλληλα με την καλοκαιρινή περίοδο το πρόβλημα έγινε εκρηκτικό.

- Advertisement -

Το αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας, πριν τη συζήτηση στο Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ είχε διαβιβαστεί και στην ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ η οποία λειτουργεί τη μονάδα και διαβεβαίωσε πως είναι σε θέση να δεχτεί και να επεξεργαστεί τα εν λόγω απορρίμματα του Δήμου Αιγιαλείας.

Το Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ κατά πλειοψηφία τελικά αποδέχτηκε  τη μεταφορά των  Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας, προς διάθεση και επεξεργασία στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου στην έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων των αρμόδιων εμπλεκομένων φορέων.

Αξίζει να τονίσουμε πως η Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων έχει μέγιστη δυναμικότητα 120.000 τόνων με τους  Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας να πρέπει εγγυημένα να πληρώνουν για 90.000 τόνους ετησίως.  Η ποσότητα των 90.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως κρίνεται αρκετά μεγάλη καθώς με την ανακύκλωση αλλά και τη μείωση των απορριμμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης οι Δήμοι ενδέχεται να πληρώνουν για ποσότητες μεγαλύτερες από τις πραγματικές που θα παραδίδουν στο εργοστάσιο.

Έτσι φαίνεται πως υπάρχει θετική διάθεση για εισαγωγή απορριμμάτων από άλλες περιοχές ώστε να μην υπάρξει οικονομική ζημιά.

Να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετική από τις περιπτώσεις των αιτημάτων της Κατερίνης και της  Κέρκυρας τα προηγούμενα χρόνια τα οποία εν τέλει απορρίφθηκαν καθώς εκείνοι οι Δήμοι ζητούσαν την σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΔΥΜΑ για ταφή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ και όχι στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση