150.000 ευρώ το κόστος απογραφής και μεταφοράς στη νέα βιβλιοθήκη Κοζάνης- Σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης η ολοκλήρωση

3 Min Read

Περίπου 150.000 ευρώ θα κοστίσει η απογραφή και μεταφορά της βιβλιοθήκης Κοζάνης στο νέο κτήριο, σύμφωνα με τη μελέτη, που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.  Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τοπικό πόρο.

Το σύνολο της συλλογής της Βιβλιοθήκης στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου και στην αποθήκη του δημοτικού σχολείου Κλείτου του Δήμου Κοζάνης και υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100.000 τεκμήρια, από τα οποία τα 70.000 είναι ήδη καταγεγραμμένα στον ηλεκτρονικό της κατάλογο (ΑΒΕΚΤ). Αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία της ΚΔΒΚ βρίσκονται επίσης στο Αρχοντικό Λασσάνη, το Δημοτικό Κατάστημα Λευκοπηγής και άλλα δημοτικά κτήρια.

Η μελέτη αφορά:

α) την υπηρεσία απογραφής (η οποία θα καταδείξει τον ακριβή αριθμό της συλλογής)

β) την προετοιμασία της συλλογής της Βιβλιοθήκης για τη μεταφορά της και την άμεση επαναλειτουργία της και την μεταφορά της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) από το κτήριο επί της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου και από το Δημοτικό Σχολείο Κλείτου στο νέο κτήριο επί της Οδού Δαβάκη. 

Το έργο της απογραφής και μεταφοράς στοχεύει στην ιστορική απογραφή των συλλογών και την μεταφορά της Βιβλιοθήκης στο Νέο Κτήριο καθώς και στην εξασφάλιση των όρων ομαλής βιβλιοθηκονομικής λειτουργίας της ΚΔΒΚ με το πέρας των εργασιών.

Στις συλλογές της ΚΔΒΚ, πέρα από το σύγχρονο κομμάτι (μετά την απελευθέρωσή της Κοζάνης, το 1912), περιλαμβάνονται επίσης ως διακριτές κατηγορίες:

α) εκδόσεις από το 1494- 1912

β) αρχείο (κώδικες και λυτά έγγραφα)

γ) χειρόγραφα

δ) αρχαιολογική συλλογή

ε) σύγχρονη συλλογή

στ) εφημερίδες-περιοδικά, λυτοί χάρτες

ζ) ψηφιακό υλικό

η) βιβλιοθήκη Ψαριανού,

θ) η Χαρτοθήκη

ι) αφίσες, φωτογραφίες, λοιπά έντυπα

ια) βαρέα τυπογραφικά αντικείμενα

ιβ) πίνακες ζωγραφικής

Το σύνολο των συλλογών της ξεπερνά τα 100.000 τεκμήρια. Από αυτά, γύρω στις 70.000 έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά και συνιστούν τον ηλεκτρονικό κατάλογό της (ΑΒΕΚΤ). Περί τις 15.000 έντυπα έχουν απογραφεί στοιχειωδώς στην Αποθήκη του Κλείτου. 

Οι συλλογές της κινδυνεύουν εκτός από περιβαλλοντικούς παράγοντες (υγρασία, θερμοκρασία, φως, σκόνη), από φυσικά αίτια (φωτιά, πλημμύρα), από προβληματική ή ανεπαρκή λειτουργία εγκαταστάσεων/ενεργειών (πυρασφάλεια, βραχυκύκλωμα, συνθήκες μεταφοράς και χρήσης, τρόπο φύλαξης υλικού), από ανθρώπινο παράγοντα (κλοπή, αμέλεια, ελλιπή φύλαξη, επαφή με λιπαρές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ανθρώπινων χεριών κατά τη χρήση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (28.800,00 €). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά (συσκευασίες εγκιβωτισμού κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και όλες οι νόμιμες αμοιβές του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο, όπως και το κόστος μεταφοράς.

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση