15η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Στις 22 Σεπτεμβρίου την 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Lingos στη Φλώρινα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η 15η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας.
Η Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο EKT και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Η Συνάντηση διοργανώθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ και συμμετείχαν Ιδρυματικά Υπεύθυνοι της Π.Α., εκπρόσωποι Ε.Λ.Κ.Ε. και εξωτερικοί συνεργάτες του προγράμματος από 25 από το σύνολο των 34 ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρύτανης Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης και ο Αντιπρύτανης Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος.

Μεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η ΔΕΗ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

- Advertisement -

Η Ιδρυματικά Υπεύθυνη
της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δόμνα Μιχαήλ
Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Νηπιαγωγών
ΠΔΜ

Μοιραστείτε την είδηση