O Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Κοζάνης για το Σχέδιο ΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης

8 Min Read

Ο Σύλλογος μας προτείνει την μεταφορά του επιβατικού και του εμπορευματικού σταθμού στα Κοίλα , δίπλα από την Εγνατία Οδό, την παραχώρηση από τον ΟΣΕ στον Δήμο ολόκληρου του χώρου του παλιού σταθμού και της γραμμής μέχρι το Κουρί και την δημιουργία λεωφόρου – κυκλοφοριακού δακτυλίου από τα γραφεία της ΔΕΗ μέχρι την διασταύρωση πρός τον Αγ. Αθανάσιο, και ταυτόχρονα πεζοδρόμου, ποδηλατοδρόμου , με δενδροστοιχίες, ως γραμμικό πάρκο. Στον χώρο του σταθμού να γίνει Κ.Χ.-Πράσινο- Πάρκο. Σήμερα με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ο Δήμος Κοζάνης επιχειρεί την αξιοποίηση του χώρου του ΟΣΕ διατηρώντας τον επιβατικό σταθμό στην παλιά του θέση διατηρώντας τα επιχώματα και τα ορύγματα και επίσης
επιχειρεί την ανάπλαση δρόμων και πλατειών, μέχρι την κεντρική πλατεία.
Αυτές οι αναπλάσεις είναι στην σωστή κατεύθυνση , όμως υπό σωστούς όρους.Ως πρός την αξιοποίηση του χώρου του ΟΣΕ ο Σύλλογος μας είχε από παλιά διατυπώσει την παραπάνω πρόταση κατόπιν εκτεταμένης και αναλυτικής μελέτης των πολεοδομικών και λειτουργικών θεμάτων της Κοζάνης και κατόπιν τεκμηρίωσης. Την ίδια πρόταση επαναλαμβάνει και σήμερα γιατί είναι η πλέον συμφέρουσα γιά την πόλι ,την οποία εξετάζουμε συνολικά .
Η Κοζάνη έχει στενούς και τεθλασμένους δρόμους και πολύ λίγους φαρδείς , τόσο στην παλιά πόλη όσον και στις επεκτάσεις της και μεγάλες οικοδομές . Περιβάλλεται από Δυτικά και βόρεια από λόφους με έντονες κλίσεις καί στα ανατολικά καί νότια από την σιδ/κή γραμμή με ορύγματα και επιχώματα.
΄Ετσι εγκλωβίζεται, “στραγγαλίζεται ” η πόλη και δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί σωστά . Δεν έχει κανένα περιφερειακό δακτύλιο.
Αποτελεί την τελευταία ευκαιρία γιά την Κοζάνη η δημιουργία μιας λεωφόρου – δακτυλίου- γραμμικού πάρκου που θα ανακουφίσει την κυκλοφορία σημαντικά και θα αναδείξει την πόλη. Η Κοζάνη ως πρωτεύουσα Δυτ. Μακεδονίας από ρυμοτομικής και πολεοδομικής απόψεως υστερεί δραματικά, και έχει και μεγάλη έλλειψη πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων.
Επίσης συμφέρει στον ΟΣΕ αυτή η μεταφορά των 2 σταθμών στά Κοίλα από όλες τις απόψεις και απο οικονομικής άποψης . Δεν θα χάσει ούτε ενα επιβάτη. Διότι το τραίνο πρός Θεσ/κη σταμάτησε να λειτουργεί από έλλειψη επιβατών , λόγω Εγνατίας και οι μόνοι επιβάτες θα είναι πρός Αθήνα όταν γίνει η γραμμή πρός Καλαμπάκα. Η προτεινόμενη από τον Δήμο διαδρομή με παλινδρόμηση του συρμού κατά 24 χλμ ήτοι από την ΒΙΠΕ (Κοίλα ) στον παλιό σταθμό [12 χλμ] και επιστροφή στην ΒΙΠΕ [+12χλμ.] καί μετά πάλιν μεταβολή πρός Καλαμπάκα δεν συμφέρει ούτε στον ΟΣΕ ούτε στους επιβάτες. Όλα τα παραπάνω αναλύθηκαν και τεκμηριώθηκαν σε κείμενα και δημοσιεύματα.
Η παραπάνω πρόταση μας ταυτίζεται με τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου όπως διατυπώθηκαν ομόφωνα από 3 διαφορετικές Διοικούσες Επιτροπές το 2006 , το 2008 και το 2015. Επίσης υποστηρίχθηκε σε ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας το 2007 και σε υπόμνημα πρός την Κυβέρνηση 110 Διπλ. Μηχ/κών, όπως και σε πολλές άλλες επιστολές του Συλλόγου μας. Επίσης σήμερα την ίδια άποψη έχει ο Υπουργός Μεταφορών κ. Σπίρτζης , ο Περιφερειάρχης κ. Καρυπίδης , ο Αντιπ/χης κ. Πλακεντάς ,ο πρ. Περ/χης κ. Δακής και πολλοί άλλοι.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η σημερινή Δημ. Αρχή στο προεκλογικό της πρόγραμμα του 2014 διατύπωνε τις ίδιες με μας θέσεις και παρατηρούμε μιά ανεξήγητη στροφή τελευταία.Με την αποφ. 695/2005 το Δημ. Συμβούλιο επί Κουκουλόπουλουείχε ψηφίσει την μεταφορά επιβατικού και εμπορ/κου σταθμού στά Κοίλα.

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΟΣΕ – ΓΑΙΑΟΣΕ

- Advertisement -

Σ ΄αυτό υπάρχουν πολλές γενικότητες , ασάφειες , ερωτήματα και σοβαροί προβληματισμοί .Θα περιμένουμε την εξειδίκευση στην πορεία
να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις από τον Δήμο , και ελπίζουμε να απαντηθούν με θετικό τρόπο.

ΝΟΜΟΣ 4254/2014 και 3891/2010

Με αυτό τον μνημονιακό νόμο μπορεί ο ΟΣΕ χωρίς την έγκριση του Δήμου να πολεοδομήσει στον χώρο του ΟΣΕ και να κτίσει μόνος του ό,τι θέλει, χωρίς εισφορά σε γή καί χρήμα . Ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός και αποικιοκρατικός. Δεν έχει λογική. Πρέπει να επιδιωχθεί η κατάργηση του, και να μην εφαρμοσθεί.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΣΕ

Ο Δήμος επιθυμεί να κάνει εμπορικό κέντρο στον χώρο του ΟΣΕ μάλλον μέσω ενός ξένου επενδυτή ο οποίος θα κτίσει π.χ. 2.000 μ2 ή περισσότερα και θα τα εκμεταλλευθεί γιά πχ 20 χρόνια . Η Κοζάνη δεν έχει έλλειψη εμπορικών κατ/των , υπάρχουν αναρίθμητα ανοίκιαστα κατ/τα . Το εμπορικό κέντρο θα κάνει μεγάλη ζημιά στην υπάρχουσα αγορά που φυτοζωεί και θα επωφεληθεί το πιθανότερο κάποια ξένη πολυεθνική. Ποιό το νόημα να χρεωκοπήσουμε 30-40 μαγαζιά στο κέντρο γιά να ανοίξουν τα αντίστοιχα εκεί καί μάλιστα από ξένους . Αυτό δεν είναι βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Πέραν αυτού θα μειωθεί σημαντικά το πράσινο- πάρκο. Ο Δήμος δεν είναι κατάλληλος να γίνει επιχειρηματίας ακινήτων (real estate). ΄Ηδη αδυνατεί να αξιοποιήσει σωστά την υπάρχουσα δημοτική ακίνητη
περιουσία. Προτείνουμε να μην γίνει κανένα εμπορικό κέντρο στον χώρο του ΟΣΕ ούτε από τον Δήμο ούτε από την ΓΑΙΑΟΣΕ. Το πολύ 1-2 κατ/τα αναψυχής , ( καφετέρεια, ταβέρνα ).

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Συμφωνούμε να γίνει στεγασμένη λαϊκή αγορά μέσα στον χώρο του ΟΣΕ αλλά περιορισμένων διαστάσεων πχ 1500 μ2 περίπου . Να υπολογισθεί οπωσδήποτε το κόστος κατασκευής , λειτουργίας , συντήρησης , καθαριότητος κλπ καί να απαντήσει ο Δήμος ποιός θα τα πληρώνει αυτά ;; Αντέχουν οι παραγωγοί – πωλητές να τα πληρώνουν ;;

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Η Κοζάνη έχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων .Κατά την μελέτη των αναπλάσεων των πλατειών και
των δρόμων που γίνονται κυρίως γιά λόγους αισθητικής , πρέπει να επιδιωχθεί να γίνει η μικρότερη δυνατή μείωση των θέσεων στάθμευσης.
Να γίνει με ακρίβεια καταγραφή των θέσεων στάθμευσης σε όλη την πόλη. και να απαντηθεί το ερώτημα που θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα των οποίων οι θέσεις καταργούνται. Επίσης να υπολογισθούν οι ανάγκες στάθμευσης στο μέλλον της Κοζάνης όταν θα επανακάμψει η οικονομία. Ο Δήμος πρέπει να δημιουργεί χώρους στάθμευσης όχι να καταργεί. Να σημειώσουμε ότι μιά αγορά χωρίς στάθμευση σχετικά κοντά πεθαίνει. Γιατί τα μεγάλα πολυακαταστήματα το πρώτο που κοιτούν είναι ο χώρος στάθμευσης ;; Ποιός αγοράζει ή νοικιάζει διαμέρισμα σήμερα χωρίς χώρο στάθμευσης ;; Κατά μιά χονδρική εκτίμηση οι αναπλάσεις των οδών Ολύμπου, Αρχελάου, Αριστοτέλους, 11ης Οκτωβρίου , Βενιζέλου θα καταργήσουν περίπου 400 θέσεις στάθμευσης , αριθμός πολύ μεγάλος.
Στον σταθμό θα δημιουργηθεί πάρκιγκ γιά 200 περίπου αυτοκίνητα γιά την λαϊκή μάλλον.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ

Η μορφολογία του εδάφους της πόλης , οι στενοί δρόμοι και οι κλίσεις δεν επιτρέπουν την χρήση ποδηλάτου. Πρέπει η σχετική μελέτη
με αυστηρό ρεαλισμό να αντιμετωπίσει το θέμα, Συνήθως δίκτυα ποδηλατοδρόμων υπάρχουν σε πόλεις με πλατείς δρόμους και μικρές
κλίσεις εδάφους. Να μην χαθούν θέσεις στάθμευσης από ποδηλατοδρόμους που δεν θα χρησιμοποιεί κανένας.

Πρότείμουμε να επιδιωχθεί έστω σε επόμενη φάση να γίνει και η μεταφορά του επιβατικού σταθμού στά Κοίλα όταν γίνει η γραμμή
Κοζάνης – Καλαμπάκας η δε πολιτική απόφαση να ληφθεί από τώρα.

Όλες οι ανωτέρω μελέτες πρέπει να γίνουν με αυστηρή λογική και ρεαλισμό, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη , και γιά τις πλατείες να
γίνουν Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.

ο Πρόεδρος                 ο Γ. Γραμματεύς

Π. Σαπαλίδης                      Δ.Δουβεντζιδης
πολ.μηχανικος              πολ.μηχανικος

 

Μοιραστείτε την είδηση