2.120.000 € για καθαρισμό ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης

3 Min Read

Ένα σπουδαίο έργο εγκρίθηκε ομόφωνα για δημοπράτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 31 ης /8 και πρόκειται για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ μικρών ΤΕΧΝΙΚΩΝ στα πλαίσια της Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Τσιούμαρης.
Όπως είναι γνωστό αρκετά ρέματα της Π.Ε. Κοζάνης έχουν περισσότερο από 15 χρόνια να καθαριστούν, όπως και κάποια άλλα να συντηρηθούν, ενώ υπάρχουν και ρέματα που δεν καθαρίστηκαν ποτέ και δημιούργησαν πρόσφατες μεγάλες καταστροφές σε μεμονωμένες περιοχές (Δροσερό, Γαλάτεια, Ανατολικό Δήμου Εορδαίας).
Ομαδοποιώντας τις αντίστοιχες απαιτήσεις άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων, που προέκυψαν βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων, καθορίζονται οι δράσεις στις καταγεγραμμένες θέσεις ρεμάτων, με στόχο την άμεση άρση των  προβλημάτων και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αυτών και της ασφάλειας των κατοίκων και διερχομένων ατόμων. Οι απαιτούμενες εργασίες για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης επιμερίζονται στα εξής:
– Καθαρισμός κοίτης από εκτεταμένη αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) για την αποκατάσταση των συνθηκών ροής εντός της υδραυλικής διανομής (επαναφορά τιμών του συντελεστή Manning εντός προβλεπόμενων ορίων).
– Καθαρισμός κοίτης από απορρίμματα, μπάζα κλπ, τα οποία αποτελούν πηγή περιβαλλοντικής υποβάθμισης και μειώνουν την παροχετευτικότητα της κοίτης.
– Κοπή δέντρων που έχουν αναπτυχθεί εντός των κοιτών των ρεμάτων για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών καθαρισμών, τα οποία εξάλλου μεταβάλλοντας τις συνθήκες ροής και μειώνοντας την ενεργή διατομή των ρεμάτων, συμβάλλουν σε φαινόμενα υπερχειλίσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέματα ασφαλείας κατά μήκος
της ζώνης των ρεμάτων.
– Για τις ανωτέρω εργασίες καθαρισμού, όπου δεν είναι δυνατόν να γίνουν με την βοήθεια μηχανημάτων, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη χειρωνακτική εργασία (χειρωνακτικός καθαρισμός).
– Καθαρισμός αγωγών κλειστής διατομής (ορθογωνικών, σωληνωτών κλπ)

– Αποκαταστάσεις διαβάσεων οδικού δικτύου από ρέματα-μικρά τεχνικά έργα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιπτώσεις όπως ανάγκη κατασκευής- αποκατάστασης οχετών διόδευσης υδάτων κάτω από οδικές διαβάσεις ή αποκατάσταση τμήματος αντιπλημμυρικού έργου στα πλαίσια της συντήρησής του, το οποίο υπέστη έντονες
φθορές.

- Advertisement -

– Εργασίες ασφάλισης σε επικίνδυνες θέσεις, ήτοι περιφράξεις – κιγκλιδώματα- στηθαία ασφαλείας σε θέσεις διέλευσης οχημάτων – πεζών από ρέματα, υπό συνθήκες μειωμένης ασφάλειας.
Επισημαίνεται πως οι ανωτέρω εργασίες αφορούν καταρχάς 61 καταγεγραμμένες περιπτώσεις ρεμάτων σε διάφορες θέσεις της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
Τέλος ο κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο κι εγκρίθηκε ομόφωνα η τάχιστη προμήθεια ερπυστριοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπα) προϋπολογισμού 230.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους καθ΄όσον η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων δεν διαθέτει το κατάλληλο αυτό μηχάνημα για καθαρισμό ρεμάτων.
Αναμένεται σύντομα (μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου) να κατατεθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση και ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου μηχανημάτων της Π.Ε. Κοζάνης κυρίως για την οχύρωση της πολιτικής προστασίας σε παντός είδους επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά και για αμεσότερη και ουσιαστική παρέμβαση στην καθημερινότητα των έργων της Υπηρεσίας.

Μοιραστείτε την είδηση