2 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης alfa ‘’ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ’’

1 Min Read

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η Βιομηχανία Κατεψυγμένης Ζύμης alfa ‘’ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ’’, αναζητά για τα κεντρικά της στην Κοζάνη, να καλύψει την ακόλουθη θέση εργασίας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ TEC01):
Μηχανοτεχνίτη – Τεχνίτη Εργαλειομηχανών, με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία.
Επιθυμητά προσόντα:
• Σχετική εμπειρία σε τόρνο
• Εμπειρία σε συστήματα μετάδοσης κίνησης
• Εμπειρία σε βιομηχανικά μηχανήματα τροφίμων
• Μόνιμος κάτοικος νομού Κοζάνης
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected]

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης alfa ‘’ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ’’, αναζητά για τα κεντρικά της στην Κοζάνη, να καλύψει την ακόλουθη θέση εργασίας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ CAR01):
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων.
Απαραίτητα προσόντα:
• Επαγγελματικό δίπλωμα (τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας)
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Επιθυμητά προσόντα:
• Αγγλικά
• Γνώση Η/Υ
• Γνώση Ηλεκτροσυγκόλλησης
• Κάτοικος Κοζάνης
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected]

Μοιραστείτε την είδηση