267.826,09 € για 14 επιχειρήσεις στον Δήμο Βελβεντού (Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης, Γ΄Φάση)

3 Min Read

Σε συνέχεια των εισηγήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη στη 41η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με  το σημαντικό έργο «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης» (Γ΄Φάση), ο Δήμος Βελβεντού εντάχθηκε με 12 δρόμους που εξυπηρετούν 14 επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

- Advertisement -
  • Οκτώ (8) δρόμους που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αστικού οδικού δικτύου
  • Τέσσερις (4) που προβλέπεται να χαλικοστρωθούν (υλικό οδοστρωσίας). Από το σύνολο αυτών των οδών τα πλάτη των οδοστρωμάτων ποικίλουν από τρία (3) έως έξι (6) μέτρα ενώ κάποιες οδοί δεν έχουν σταθερό πλάτος. Παράλληλα στα σημεία των διασταυρώσεων με επαρχιακό δρόμο ή τοπικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο προβλέπεται η χρήση πινακίδας STOP (Π-2) έτσι ώστε ο χρήστης του δρόμου που διαστρώνεται να σταματά υποχρεωτικά παρέχοντας προτεραιότητα πριν εξέλθει στον κεντρικό δρόμο.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την υλοποίηση της περιαστικής οδοποιίας και προβλέπεται      να κατασκευαστεί σε μια φάση η οποία γίνεται σύμφωνα με:

α) την δημιουργία ενός σωστά σχεδιασμένου δικτύου λαμβάνοντας όμως υπόψη τις τοπικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες.

β) την ικανοποίηση ταυτόχρονα με τα παραπάνω, της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των ιδιοκτησιών (πρόσβασης στο οδικό δίκτυο).

Η περιαστική οδοποιία των οικισμών θα εξυπηρετεί επιχειρήσεις που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικές, μεταποιητικές, αγροτικές, βιοτεχνικές, μινγκ κ.λ.π.) και αποτελείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο που προτείνεται να είναι βατό από αυτοκίνητο και ανέρχεται περίπου στα 5,8 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη η ιεράρχηση του οδικού δικτύου είναι δρόμοι που ανήκουν στους δήμους ως τοπικοί δρόμοι, των αναδασμών και διανομών, δρόμοι που ανήκουν σε περιοχές του δημοσίου και δρόμοι δασικοί.

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αίτηση και εντάχθηκαν φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α/Α Κοινότητα Επιχειρήσεις Δραστηριότητες Επιφάνεια οδοστρωσίας (m2)
1 ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΖΟΥΖΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ,
ΣΤΑΜΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΜΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1512
2 ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4254
3 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 327,5
4 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΡΗΓΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1312,5
5 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΛΑΣΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 152,5
6 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ & ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 9192
7 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΣΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 265
8 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΒΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 292
9 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3327
10 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΜΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1833
11 ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 257,5
12 ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 105
      14 22830

 

 

Μοιραστείτε την είδηση