268.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σερβίων

1 Min Read
Κατερίνα Δαδαμόγια - Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για τη «Συντήρηση του Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Σερβίων», κατά την Οικονομική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου 2023. 

Το αντικείμενο του έργου, αφορά στην αντικατάσταση έξι (6) τμημάτων σωλήνων του υφιστάμενου δικτύου στο Δήμο Σερβίων, συνολικού μήκους 370 μέτρων, που παρουσιάζουν συνεχείς διαρροές λόγω παλαιότητας (πλέον των 30 ετών).Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 268.000 €.

- Advertisement -

Απώτερος σκοπός των παρεμβάσεων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος οδηγώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών μας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεών τους. Το έργο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και υποστήριξης των ΤΟΕΒ όλης της ΠΕ Κοζάνης, ώστε να υποστηρίξουν μια βιώσιμη γεωργία.

Μοιραστείτε την είδηση