2η συνάντηση δημόσιας διαβούλευσης του έργου Symbi

3 Min Read

Η 2η συνάντηση Δημόσιας Διαβούλευσης (public consultation meeting) του Δήμου Κοζάνης για το έργο SYMBI πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 στο Κοβεντάρειο. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy με ακρωνύμιο SΥΜΒΙ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020.
Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη και βελτίωση των Περιφερειακών πολιτικών των εκπροσωπούμενων Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε ότι αφορά την διάχυση της βιομηχανικής συμβίωσης για να προσθέσει αξία, να μειώσει τα κόστη παραγωγής και να οδηγήσει στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής των εμπλεκομένων περιφερειών, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας και η μεθοδολογία υλοποίησής του με την συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων το έργου. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου όλοι οι εταίροι έχουν αναλάβει την υποχρέωση κατάρτισης (1η φάση του έργου) και υλοποίησης (2η φάση του έργου) ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Regional Action Plan) που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του έργου προκειμένου να βελτιωθούν τα μέσα πολιτικής της περιοχής τους. Τα Σχέδια αυτά διευκρινίζουν τη φύση των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, το χρονικό πλαίσιό τους, τους εμπλεκόμενους φορείς, το κόστος (εάν υπάρχει) και τις πηγές χρηματοδότησης (εάν υπάρχουν).

Η συνάντηση αυτή έγινε σε συνέχεια της παρουσίασης/συζήτησης του Σχεδίου Δράσης που έλαβε χώρα στην 6η συνάντηση του Δικτύου εμπλεκομένων μερών (6/2/2019). Ο Δήμος Κοζάνης έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου το Σχέδιο Δράσης, σε διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, για οποιοδήποτε πολίτη/φορέα/ενδιαφερόμενο θέλει να υποβάλλει σχόλια και προτάσεις για το περιεχόμενο και τις προτεινόμενες δράσεις του (https://cityofkozani.gov.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2_bottomLeft&p_p_col_pos=4&p_p_col_count=7&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=26221&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome,). Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στις 16/3/2019 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασής του.
Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του : https://www.interregeurope.eu/symbi/

Μοιραστείτε την είδηση