3,2εκ. ευρώ για μελέτες αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών του Μαμάτσειου

1 Min Read

Με 3,2εκ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, τη μελέτη που θα εξασφαλίσει την ωρίμανση του έργου τής στατικής ενίσχυσης των κτηρίων της παλαιάς Πτέρυγας, των Εξωτερικών Ιατρείων και τηςαναβάθμισης των κτηριακών υποδομών τού Γ.Ν. Κοζάνης – Μαμάτσειου.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση της μελέτης για την στατική ενίσχυση των κτηρίων που ανεγέρθηκαν κατά την αρχική φάσης ανάπτυξης του Νοσοκομείου και πριν από τη θεσμοθέτηση του αντισεισμικού κανονισμού των κατασκευών, τα οποία υπολείπονται των απαιτήσεων του Κανονισμού και ως εκ τούτου, αλλά κυρίως για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, απαιτείται η στατική τους ενίσχυση.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί:

  • Η στατική ενίσχυση υφιστάμενων χώρων τής Παλαιάς Πτέρυγας και των Εξωτερικών Ιατρείων, συνολικής επιφάνειας 8.200 τ.μ.
  • Η διαρρύθμιση – αναβάθμιση των ίδιων χώρων, επιφάνειας 8.200 τ.μ., προκειμένου να αξιοποιηθούν και για νέες χρήσεις.
  • Η κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων κτηριακών προσθηκών, επιφάνειας 800 τ.μ.
Μοιραστείτε την είδηση