Δύο από τα τρία κέντρα δεξιοτήτων στη Δυτική Μακεδονία

2 Min Read

Τη σύμβαση για την ανάπτυξη και λειτουργία τριών Κέντρων Δεξιοτήτων υπέγραψαν η «Μετάβαση ΑΕ» και η Ένωση οικονομικών φορέων «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.» και «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.». Τα κέντρα αυτά, δύο στη Δυτική Μακεδονία και ένα στη Μεγαλόπολη, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με προϋπολογισμό περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.

Τα Κέντρα Δεξιοτήτων στοχεύουν στην ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων, εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις, αυτοαπασχολουμένων και εν δυνάμει νέων επιχειρηματιών. Μέσω αυτών θα παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης για ανοιχτά προγράμματα στήριξης, ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, θα προσφέρονται ταχύρρυθμα και εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε τομείς όπως τα πράσινα και ψηφιακά επαγγέλματα, καθώς και στην απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων απαραίτητων για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

- Advertisement -

Εκτός από τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, τα Κέντρα Δεξιοτήτων θα επικεντρωθούν στη βιώσιμη απασχόληση των ανέργων, την υποστήριξη των εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν καθοδήγηση και εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και επαγγελματικά ενδιαφέροντα.

Παράλληλα, τα Κέντρα Δεξιοτήτων θα συλλέγουν δεδομένα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις κενές θέσεις, συμβάλλοντας στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω ειδικής πλατφόρμας. Τα κέντρα θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής σταδιοδρομίας, coaching και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης, θα διεξάγονται περιοδικές έρευνες για την τοπική αγορά εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση στις λιγνιτικές περιοχές ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

Μοιραστείτε την είδηση