ΔΕΗ: 300 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας για το ΛΚΔΜ

0 Min Read

H ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, βάσει του άρθρου 4 του Ν.4643/2019 όπως ισχύει. Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση