3η ΥΠΕ:Απάντηση σε δημοσιεύματα περί μη λειτουργίας των ΤΕΠ στα νοσοκομεία Πτολεμαΐδας και Κοζάνης

1 Min Read

Σχετικά με τα δημοσιεύματα των τριών τελευταίων ημερών, ότι τα ΤΕΠ των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Πτολεμαΐδας και Κοζάνης δεν λειτουργούν-και κυρίως της Πτολεμαΐδας- , μετά από ανακοινώσεις της Διοίκησης και οι οποίες αυθημερόν ανακαλούνταν, μετά τη μετακίνηση ιατρών είτε από τα Κέντρα Υγείας είτε από άλλα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας για εφημέρευση, τα ΤΕΠ λειτούργησαν κανονικά.
Στο ΤΕΠ της Παθολογικής του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, που υποτίθεται δεν λειτουργούσε, εξετάστηκαν την 1/3/2016 είκοσι (20) ασθενείς, την 2/3/2016 είκοσι τρείς (23) ασθενείς και 3/3/2016( έως και αυτή τη στιγμή) εξετάστηκαν τρείς (3)ασθενείς.
Τα τελευταία έξι (6) έτη οι Παθολογικές Κλινικές των δύο Νοσοκομείων, όπως και άλλες Κλινικές τους, είναι υποστελεχωμένες διότι δεν έγιναν προσλήψεις ιατρών.
Σήμερα:
Ο Υπουργός Υγείας εκδίδει αποφάσεις τοποθέτησης επικουρικών ιατρών, ωστόσο η ανταπόκριση είναι μειωμένη.
Μετά από αυτό, έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις για πρόσληψη ιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Τέλος, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Υγείας η διαδικασία για έκδοση προκήρυξης για πρόσληψη ιατρών σε μόνιμες οργανικές θέσεις.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση