3η συνεδρίαση της «Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού»

3 Min Read

«Οι Οργανισμοί Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» ήταν το αντικείμενο της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Ν. Κοζάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 14/6/2019 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τήρησης του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί αρχικά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Μιχελάκη και σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται με σαφήνεια στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργία και υλοποίηση του έργου της Επιτροπής.

- Advertisement -

Η μη έγκαιρη κοινοποίηση των πινάκων του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας στη Γραμματεία και στα μέλη της Επιτροπής καθώς και η απουσία της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού από τη συνεδρίαση, δεν κατέστησαν  εφικτό να προχωρήσει επί της ουσίας η συζήτηση για την υφιστάμενη και τη μελλοντική υπηρεσιακή κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος σημείωσε ότι για την απουσία αυτή θα προχωρήσει τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Μιχελάκης επισήμανε ότι η καθυστέρηση ως προς την έγκαιρη κοινοποίηση των καταστάσεων του προσωπικού δυσχεραίνει το έργο της Επιτροπής ως προς την επίτευξη του στόχου της και συγκεκριμένα της κατάθεσης του συνολικού πορίσματός της προς το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου τόνισε, όφειλαν να αποστείλουν έγκαιρα τα πλήρη στοιχεία για το προσωπικό ως καθ΄ύλην αρμόδιοι, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν ως προς τη νομιμότητά τους και κατόπιν να εισαχθούν προς συζήτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Μετά από πρόταση του Προέδρου τα μέλη της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού συμφώνησαν να συζητήσουν το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Οργάνου, ζητώντας από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να κοινοποιήσουν αμελλητί τα στοιχεία του προσωπικού στην Επιτροπή για να ολοκληρωθεί επί του πρακτέου με όρους διαφάνειας, χωρίς σκοπιμότητες και ομόφωνα ο διαχωρισμός του υπαλληλικού προσωπικού.

Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλης Μιχελάκης ζήτησε δημόσια τη στενότερη συνεργασία του Λογιστή του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού με τον Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή και την άμεση παροχή όλων των ζητηθέντων οικονομικών στοιχείων.

Στη συνεδρίαση της εννεαμελούς Επιτροπής συμμετείχαν : από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Χαμπίπης Δημήτριος και από το Γραφείο Συντονιστή η κα. Σταθοπούλου Μαρία, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Κοσματόπουλος Αθανάσιος, οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστος και Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος, οι Διευθυντές της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος και Θεοδωρίδης Εμμανουήλ αντίστοιχα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Κωνσταντόπουλος Βασίλειος και Παπαδημητρίου Ζήνωνας, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Θωμάς και ο κ. Πιτένης Θεόδωρος υπάλληλος-μέλος της Ομάδας ΟΕΥ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση