4.739.130 € για 255 επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης (Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα, Γ΄ Φάση)

13 Min Read

Συνεχίζοντας τις εισηγήσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης για την υλοποίηση του μεγάλου έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης», που οραματίστηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης για όλες τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε στην 41η Οικονομική Επιτροπή και το πρόγραμμα για τον Δήμο Κοζάνης.

Έτσι αναμένεται να ευεργετηθούν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα του Νομού όσων αφορά την βελτίωση της πρόσβασης τους σε κεντρικούς οδικούς άξονες διευκολύνοντας τα μέγιστα την κυκλοφορία των επαγγελματικών κυρίως οχημάτων που φθείρονται σε καθημερινή βάση απ΄ το δύσβατο οδόστρωμα των διαδρομών τους.

- Advertisement -

Η πρόταση αφορά ένα υφιστάμενο δίκτυο 138 δρόμων συνολικού μήκους 105,6 χλμ που θα εξυπηρετεί 255 επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

  • Ενενήντα τρείς (93) δρόμους που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αστικού οδικού δικτύου
  • Σαράντα πέντε (45) που προβλέπεται να χαλικοστρωθούν (υλικό οδοστρωσίας).Από το σύνολο αυτών των οδών τα πλάτη των οδοστρωμάτων ποικίλουν από τρία (3) έως έξι (6) μέτρα ενώ κάποιες οδοί δεν έχουν σταθερό πλάτος. Παράλληλα στα σημεία των διασταυρώσεων με επαρχιακό δρόμο ή τοπικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο προβλέπεται η χρήση πινακίδας STOP (Π-2) έτσι ώστε ο χρήστης του δρόμου που διαστρώνεται να σταματά υποχρεωτικά παρέχοντας προτεραιότητα πριν εξέλθει στον κεντρικό δρόμο.

Το έργο αφορά την υλοποίηση της περιαστικής οδοποιίας και προβλέπεται να κατασκευαστεί σε μια φάση η οποία γίνεται σύμφωνα με:

α) την δημιουργία ενός σωστά σχεδιασμένου δικτύου λαμβάνοντας όμως υπόψη τις τοπικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες.

β) την ικανοποίηση ταυτόχρονα με τα παραπάνω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των ιδιοκτησιών (πρόσβασης στο οδικό δίκτυο).

Σύμφωνα με την μελέτη η ιεράρχηση του οδικού δικτύου είναι δρόμοι που ανήκουν στους δήμους ως τοπικοί δρόμοι, των αναδασμών και διανομών, δρόμοι που ανήκουν σε περιοχές του δημοσίου και δρόμοι δασικοί.

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αίτηση και εντάχθηκαν φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Α Κοινότητα Επιχειρήσεις Δραστηριότητες Επιφάνεια οδοστρωσίας (m2)
1 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΑΜΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 625
2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ,
ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 484
3 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 2711,5
4 ΑΙΑΝΗΣ ΓΚΑΛΙΑΜΟΥΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ,
ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ,
ΝΤΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ,
ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΠΕΛΕΚΑ ΑΡΓΥΡΩ,
ΑΝΘΟΥΛΗ ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ,
ΜΠΟΥΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
ΝΤΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΓΚΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΩ,
ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 14948
5 ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 572,5
6 ΑΙΑΝΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 270
7 ΑΙΑΝΗΣ ΝΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 342
8 ΑΙΑΝΗΣ ΤΖΙΒΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ,
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΒΑΪΑ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2192
9 ΑΙΑΝΗΣ ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 798
10 ΑΙΑΝΗΣ ΒΑΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1434
11 ΑΙΑΝΗΣ ΓΚΑΛΑΜΟΥΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 858
12 ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΤΣΑΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΝΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4546,5
13 ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΔΥΝΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2810,5
14 ΡΥΜΝΙΟΥ ΓΥΛΤΙΔΟΥ ΒΑΪΑ,
ΜΠΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2526
15 ΡΥΜΝΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ – ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4707,5
16 ΡΥΜΝΙΟΥ ΜΠΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 867
17 ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1235,5
18 ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 270
19 ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 9296
20 ΛΙΒΕΡΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 5065,5
21 ΛΙΒΕΡΩΝ ΛΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1864
22 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 552
23 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1936
24 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4800
25 ΣΙΔΕΡΑ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1077
26 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΖΑΓΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3550
27 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΔΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3780
28 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΤΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ,
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2303
29 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ, ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ – ΨΥΓΕΙΟ 16168,5
30 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 1356
31 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 940
32 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΤΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3144
33 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΚΑΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2560
34 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2422
35 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΓΚΑΝΤΟΥ ΒΑΪΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 483
36 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΡΑ,
ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 616
37 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΖΥΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 891
38 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1662
39 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2043
40 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 336
41 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 294
42 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2428
43 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΠΟΖΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 308
44 ΚΡΟΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΥ,
ΚΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 21268,5
45 ΚΡΟΚΟΥ ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3420
46 ΚΡΟΚΟΥ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 325,5
47 ΣΠΑΡΤΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 284
48 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1030
49 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1040
50 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 430,5
51 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ,
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3459,5
52 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΑΛΜΑΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1775
53 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ,
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 756
54 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2870
55 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1935,5
56 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΦΥΡΑΜΑΤΑ 684
57 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1120
58 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΣΑΛΜΑΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1403,5
59 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 132
60 ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ,
ΚΑΤΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1155
61 ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ – ΒΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3525,5
62 ΑΚΡΙΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2572
63 ΑΚΡΙΝΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΤΣΑΥΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1305
64 ΑΚΡΙΝΗΣ ΤΣΙΦΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΜΥΛΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2468
65 ΑΚΡΙΝΗΣ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1216
66 ΑΚΡΙΝΗΣ ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.,
ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.,
ΤΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ,
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ,
ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΟΥ ΣΩΦΡΩΝΗ
7 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 19912
67 ΑΚΡΙΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 745,5
68 ΑΚΡΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1012
69 ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 315
70 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 310
71 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 655
72 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ,
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2844
73 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΣΑΝΤΕΤΣΙΔΗΣ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3494
74 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΦΟΙ ΔΟΥΓΑΛΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 392
75 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 633
76 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2496
77 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1967
78 ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ 1270
79 ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1284
80 ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 13650
81 ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 930
82 ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3027,5
83 ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1584
84 ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΦΟΥΛΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1242,5
85 ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΦΟΥΛΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2552
86 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2604
87 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΧΑΡΕΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,
ΧΑΤΖΙΔΗΣ ,
ΤΣΙΛΙΚΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2188
88 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΧΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4581
89 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ,
ΠΟΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,
ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 38272,5
90 ΡΥΑΚΙΟΥ ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 301
91 ΡΥΑΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ,
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1580
92 ΡΥΑΚΙΟΥ ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,
KOTORI AGRON
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1176
93 ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΠΙΣΤΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 525
94 ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2164,5
95 ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 472,5
96 ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΦΩΛΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1620
97 ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 548
98 ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ,
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ,
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 4333
99 ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚ. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2116
100 ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΥΜΕΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1656
101 ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 13023
102 ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΓΑΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 814,5
103 ΑΡΓΙΛΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΑΓΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ,
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ, ΒΑΓΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 5480
104 ΒΑΤΕΡΟΥ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ,
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 728
105 ΒΑΤΕΡΟΥ ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΖΗΣΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1212
106 ΒΑΤΕΡΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 420
107 ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ,
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ε.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 3444
108 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 391,5
109 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΡΜΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΤΛΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΕΙΟ 936
110 ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2396
111 ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 890
112 ΚΟΙΛΩΝ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ),
ΛΙΤΤΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3198
113 ΚΟΙΛΩΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΜΠΕΛΙΔΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΡΑΣΙΑ 4765,5
114 ΚΟΙΛΩΝ ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ,
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΩΝ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4792
115 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΚΑΣΤΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΤΑΛΗ ΑΓΓΕΛΑ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ,
ΒΟΜΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,
ΚΑΣΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4795
116 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΖΑΜΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ,
ΠΟΥΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
5 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4560
117 ΛΥΓΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3339
118 ΛΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΣΙΩΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 7330,5
119 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4756,5
120 ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΤΣΙΚΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ,
ΒΑΣΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2804
121 ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 5456
122 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΜΠΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ – ΓΙΟΣ)
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 950
123 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 934,5
124 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1132
125 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1025,5
126 ΟΙΝΟΗΣ ΠΕΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6084
127 ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ (2η εγκατάσταση)
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 630
128 ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 903
129 ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ – ΜΗΤΡΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ,
ΣΗΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4707,5
130 ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 7724
131 ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 227,5
132 ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΜΗΤΡΑΓΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ – ΜΗΤΡΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΧΑΪΤΑΣ Β
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 465,5
133 ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΚΑΛΕΝΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕ.ΚΑ.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 1066,5
134 ΠΤΕΛΕΑΣ ΒΕΡΒΕΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1640
135 ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΕΝΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 504
136 ΣΚΗΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ,
ΜΑΡΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΡΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΖΕΛΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤ.,
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
11 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 33326,5
137 ΣΚΗΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ 304,5
138 ΣΚΗΤΗΣ ΜΑΡΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4428
      255 432286

 

Μοιραστείτε την είδηση