41,3εκ. ευρώ στο Πράσινο Ταμείο για τις λιγνιτικές περιοχές- Αναλυτικοί πίνακες

2 Min Read

Τη διάθεση 41,38 εκατ. ευρώ ενέκριναν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας και ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάσης για τις λιγνιτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, η κοινή υπουργική απόφαση (με ημερομηνία 11 Απριλίου) προβλέπει την έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» συνολικού προϋπολογισμού 41.384.181 ευρώ για το έτος 2022.

Το εν λόγω ποσό θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου. Στην απόφαση ανατίθεται η εκτέλεση του προγράμματος στο Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου. Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση πρόσκλησης/εων υποβολής προτάσεων, τη διαδικασία και τους όρους υποβολής των σχετικών προτάσεων, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ένταξης των δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια αξιολόγησης/επιλογής και τη διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων στο Πρόγραμμα, καθώς και τον καθορισμό των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης. Όλα αυτά και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με τις οποίες μπορεί να εγκρίνονται Οδηγοί Διαχείρισης των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι θα εμπεριέχουν τις ανωτέρω προβλέψεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν οι περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας, ενώ η διάρκεια του εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2022.

 

ΥΠΕΝ 4138 ΕΚΑΤ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

 

Μοιραστείτε την είδηση