45.000€ από τον τοπικό πόρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την στήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

4 Min Read

Εγκρίθηκε από την 41η  Οικονομική Επιτροπή η υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Κοζάνης και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το έτος 2021» προϋπολογισμού 45.000€ έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Το θέμα είχε έρθει προς ψήφιση στην 14η Οικονομική Επιτροπή στις 23/03/2021 αλλά λόγω των γνωστών δημοσιευμάτων στα τοπικά Μ.Μ.Ε. έπειτα από δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Νίκου Κέφαλου περί «διασπάθισης Δημοσίου χρήματος», ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης απέσυρε το θέμα ζητώντας αναβολή μέχρις ότου ενημερωθεί για τις ενέργειες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σχετικά με τα καταγγελθέντα ενώ επιπροσθέτως ζήτησε και εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

- Advertisement -

Έτσι μετά από σειρά ενεργειών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και του Δήμου Κοζάνης ήτοι:

  • Την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων
  • Την παραπομπή του πρακτικού της επιτροπής στον Οικονομικό Εισαγγελέα αλλά και
  • Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την αντικατάσταση του μέλους «Δημότης Κοζάνης» από μέλος της Π.Ε. Κοζάνης στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 

Επανήλθε το θέμα προς ψήφιση και έχει ως εξής:

Μέσω της προγραμματικής σύμβασης καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων σε ένα επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δίκτυο περιφερειακών θεάτρων, το οποίο υλοποιείται προκειμένου να ενισχυθεί η όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη θεατρική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω των εντασσόμενων σ’ αυτό συγκεκριμένων πόλεων και των περιοχών τους.

Συγκεκριμένα η προγραμματική σύμβαση αφορά:

– Τις υποχρεώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης) σχετικά με τον προγραμματισμό, την κοστολόγηση και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και των παραγωγών του για την χειμερινή και θερινή περίοδο έτους 2021, ώστε να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ευρύτερης θεατρικής ανάπτυξης της πόλης της Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

– Τους πόρους, τη λοιπή χρηματοδότηση, την υποδομή, τον εξοπλισμό και το πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης) που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των όρων της  προγραμματικής σύμβασης, καθώς και όλες τις άλλες υποχρεώσεις του, προκειμένου να συμμετάσχει και να παραμείνει στο επιχορηγούμενο δίκτυο περιφερειακών θεάτρων.

– Τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης και το χρόνο ισχύος της σύμβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της.

Βασικοί στόχοι της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι οι εξής:

  1. Να ενισχυθεί γενικότερα η θεατρική ανάπτυξη της πόλης της Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δημιουργώντας και ενισχύοντας την απαραίτητη προς τούτο υποδομή
  2. Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, συμμετέχοντας στις διαδικασίες για τη θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Να συστηματοποιηθεί η συνεργασία των τοπικών και καλλιτεχνικών δυνάμεων με τις καλλιτεχνικές δυνάμεις της υπόλοιπης Περιφέρειας αλλά και του κέντρου και του εξωτερικού, για εμπλουτισμό της όλης καλλιτεχνικής και κυρίως της θεατρικής δραστηριότητας. Επιπλέον να αναληφθεί ουσιαστικά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και άλλους ειδικούς το έργο της θεατρικής δραστηριότητας τόσο από πλευράς προγραμματισμού όσο και υλοποίησης.
  3. Να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην πράξη η θεατρική τέχνη μέσω της παραγωγής, οργάνωσης και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση