4800 αιτήσεις επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ρευστότητας επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας

0 Min Read

Ολοκληρώθηκε πλήρως και επιτυχώς σήμερα Παρασκευή 13-11-2020 στις 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr , στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση ήταν 4.800.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση