50% μείωση στα δίδακτρα στο μεταπτυχιακό “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”- Ξεκινούν οι αιτήσεις

3 Min Read

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Resources Technologies and Management)”.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) για την χρηματοδότηση αυτού του μεταπτυχιακού αλλά και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη και όλους όσους συνέβαλλαν στην έναρξη αυτής της πολύτιμης χρηματοδότησης.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό της µεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα, προοπτική που ενισχύεται σημαντικά με την κατασκευή του TAP. Το Πρόγραμμα επιδιώκει την ερευνητική δραστηριότητα σε προβλήματα συνδεδεμένα με τον υπάρχον ενεργειακό χαρακτήρα της περιοχής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την επίδραση ενός ταχέως διαμορφούμενου τεχνικο-οικονομικού περιβάλλοντος το οποίο αφορά τη μετάβαση από το λιγνίτη σε νέες καθαρές τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να αποτελέσουν υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, με εκπαίδευση και εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους σχεδιασμού στο πεδίο της διαχείρισης και αξιοποίησης ενεργειακών πόρων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Μ.Δ.Ε. είναι τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα εξάμηνα θα έχουν δοµηµένη µορφή µε τακτική υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων, γραπτές εξετάσεις και κατ’ οίκον εργασίες, ενώ το τρίτο εξάμηνο θα αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης μεταπτυχιακής εργασίας.

Στα πλαίσια της χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. από τον ΤΑΠ, ανακοινώνεται η πολύ σημαντική απομείωση σε ποσοστό 50% του αρχικά προβλεπόμενου ύψους διδάκτρων του Π.Μ.Σ., με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται στα 1.900,00 €.

Επιπρόσθετα ανακοινώνεται η :

  • παροχή υποτροφιών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. με μερική (50 %) ή πλήρη απαλλαγή (100%) από τα δίδακτρα.
  • απαλλαγή εξαμηνιαίων διδάκτρων σε αριστεύσαντες φοιτητές κατά την διάρκεια του Π.Μ.Σ..
  • επιδότηση εξόδων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την παρουσίαση σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 20/11/2017. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ.: 24610 56761-2), στις ώρες 10.00-13.00 καθημερινά ή να  επισκέπτονται την ιστοσελίδα αυτού: http://entex.uowm.gr/.

 

Ο Πρόεδρος του Π.Μ.Σ.                                                  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

 

Καθηγητής Ι. Μπακούρος                                               Αν.Καθηγητής Γ. Σκόδρας

Μοιραστείτε την είδηση