625 θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας- Aναλυτικός πίνακας

2 Min Read

Την μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 36.500 θέσεις με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Από αυτές 625 θέσεις  408 θέσεις αντιστοιχούν σε φορείς της  ΠΕ Κοζάνης και συγκεκριμένα 206 θέσεις στο Δήμο Κοζάνης, 114 στο Δήμο Εορδαίας, 47 στο Δήμο Βοίου, 31 στο Δήμο Σερβίων και 10 στο Δήμο Βελβεντού, 3 στο ΕΚΑΒ, 1 στο ΕΟΠΠΥ, 3 στη Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, 12 στη Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης, 1 στον ΟΑΕΔ και 41 στην Περιφέρεια.

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως. Η απασχόληση είναι 8μηνη και ο στόχος είναι η επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

- Advertisement -

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση 150 ωρών η οποία τίθενται υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ από 55 και πάνω είναι προαιρετική. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση